Initiator Waterski

De initiator begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sportspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen. 
Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen.
De initiator kan zelfstandig een sportspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.
 
 
Doelstellingen:
 
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve waterskiërs (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van waterski teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.
 
 
Toelatingsvoorwaarden:
 
*
leeftijd: minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start 
* sporttechnische voorwaarde: Vooraleer deel te nemen aan het praktijkexamen moet men in het bezit zijn van alle 3e golven / wakes (zowel aan de boot als aan de kabel) en van één 4e golf/wake
 
Opleidingsstramien:
 
Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator (15u)
Theorie
Praktijk
Stage
*
Didactiek
ND
7u
 
 
*
Veilig sporten curatief
D
4u
 
 
*
Veilig sporten preventief
D
4u
 
 
 
 
 
 
 
 
Module 2: Sporttechnische module Initiator Waterski (19u)
 
   
*
Taakomschrijving van de initiator
GE
1u
 
 
*
Veiligheidsaspecten van het varen
ND
2u
 
 
*
Touwen, knopen en herstellingen waterski
D
2u
 
 
*
Waterskigerelateerde spelvormen
D
1u
 
 
*
Toegepaste reddingstechnieken waterski*
ND
3u
5u
 
 
 
 
 
 
 
Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Waterski (17u)
 
   
*
Specifieke regels i.v.m. didactiek waterski
ND
1u
 
 
*
Specifieke didactiek waterski
D
3u
 
 
* Specifieke didactiek wakeboard D 3u    
*
Specifieke didactiek kabel waterski
D
1u
 
 
*
Specifieke didactiek kabel wakeboard
D
1u
 
 
*
Specifieke didactiek show
D
2u
 
 
* Specifieke didactiek racing D 1u    
* Specifieke didactiek blootvoeten D 1u    
*
Specifieke didactiek voor personen met een beperking
D
1u
 
 
* Didactische oefeningen initiator waterski** ND   10u  
* Get fit 2 ski ND   2u  
 
 
 
 
 
 
Module 4: Stagemodule Initiator Waterski (20u)
 
   
*
Stage initiator waterski
ND
 
 
20u
 
- Assistentiestage (8u)
 
 
 
 
 
- Droogtraining (2u)
 
 
 
 
 
- Waterskikamp (8u)
 
 
 
 
 
- Brevetafname (2u)
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
D
Delibereerbaar
ND
Niet delibereerbaar
GE
Geen examen voor dit vak
* 5 uur praktijk, waarvan 3 uur in het zwembad en 2 uur op het droge
**
Het examen van het vak "Didactische oefeningen initiator waterski" wordt afgenomen na het beeindigen van module 4.
 
Lessenrooster:
 
Januari 2016 start een cursus initiator waterski te Antwerpen.
Van zodra het lessenrooster bekend is kan je dit terugvinden bij de downloads.
 
Inschrijven:
 
Je kan inschrijven op de Bloso-website.
 
 
 
 
Waterski Vlaanderen VZW  :::  Beatrijslaan 25 bus 2  :::  2050 Antwerpen
Telefoon: 03/271.19.59  :::  Fax: 03/235.30.97  :::  E-mail: wsv@waterski.be